Our room

ห้องพักของเรา

ห้องพัก 2 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ราคา 2,000 บาท / คืน

ห้องพัก 3 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ราคา 2,500 บาท / คืน

ห้องพัก 4 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ราคา 3,500 บาท / คืน

สุดที่รัก jacuzzi

สิ่งอำนวยความสะดวก

ราคา 3,590 บาท / คืน

เติมรัก อ่างอาบน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ราคา 3,390 บาท / คืน

ยกชั้น 4 ชั้น 12 ท่าน

วันจันทร์ - วันศุกร์ ราคา 8,000 บาท/คืน วันหยุด-เสาร์-อาทิตย์ 10,000 บาท/คืน

ยกชั้น 8 ชั้น 24 ท่าน

วันจันทร์ - วันศุกร์ ราคา 16,000 บาท/คืน วันหยุด-เสาร์-อาทิตย์ 20,000 บาท/คืน

เหมาปิดรีสอร์ทแบบส่วนตัว

เหมาปิดรีสอร์ทแบบส่วนตัว เริ่ม 30-40 ท่าน รวมอาหาร ปาร์ตี้ริมสระ ดำน้ำ รถรับ-ส่งเที่ยวหาด ราคาท่านละ 3,500 บาท/คืน

เงื่อนไขการเข้าพัก

1. ไม่คืนเงินจองทุกกรณี หากโอน100% มีสิทธิ์เลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ปี แจ้งล่วงหน้า 3 วัน
2. มัดจำ ครึ่งนึง ไม่สามารถ คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้ (ยกเว้น งดการเดินเรือที้ประกาศจากเจ้าท่า)
3. โอนเต็มจำนวน ไม่สามารถคืนเงินได้ แต่เลื่อนวันเข้าพักได้ 1ปี (สำรองห้องพักล่วงหน้าและเป็นไปตามวันที่เข้าพัก หากน้อยกว่า ยกประโยชน์ให้รีสอร์ท)
4. กรณีมัดจำครึ่งนึง แล้วมาไม่ครบตามจำนวนห้อง/คน เงินมัดจำจะถูกหักตามจำนวน ที่มัดจำครึ่งนึง
5. กฎลงสระว่ายน้ำ : กรุณา ใส่ชุดว่ายน้ำ ห้ามใส่เสื้อยืดลงสระ ห้ามนำอาหาร หรือแก้วเครื่องดื่มลงสระ

*** มอเตอร์ไซค์ ราคาที่พักวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ รวมรถมอเตอร์ไซค์ กรณี รถยางแตก ลูกค้ารับผิดชอบทุกกรณี ค่าใช้จ่าย 180-200 บาท